هادی خنجری سرپرست فرمانداری بهشهر در دومین روز کاری خود با همکاران فرمانداری بهشهر دیدار و گفتگو کرد

کد خبر : 651

تاریخ انتشار : 26/04/1395 - 10:21

هادی خنجری سرپرست فرمانداری بهشهر در دومین روز کاری خود با همکاران فرمانداری بهشهر دیدار و گفتگو کرد
هادی خنجری سرپرست فرمانداری بهشهر در دومین روز کاری خود با معاون،بخشداران و همکاران فرمانداری بهشهر دیدار و گفتگو کردند.