ContactRSS
اخبار

کد خبر : 1530 - تاریخ انتشار : شنبه 29 اردیبهشت 1397 - ساعت: 19:32

چاپ

هادی خنجری فرماندار شهرستان بهشهربه همراه اصغری مدیر آموزش و پرورش از پروژه های نیمه تمام آموزش و پرورش شهرستان بهشهر بازدید به عمل آمد


صبح امروز هادی خنجری فرماندار شهرستان بهشهر وقربانعلی اصغری مدیر آموزش و پرورش شهرستان از پروژه های نیمه تمام آموزش و پرورش شهرستان بهشهر بازدید به عمل آمد


دیدگاه شما در مورد : هادی خنجری فرماندار شهرستان بهشهربه همراه اصغری مدیر آموزش و پرورش از پروژه های نیمه تمام آموزش و پرورش شهرستان بهشهر بازدید به عمل آمد

هادی خنجری فرماندار شهرستان بهشهربه همراه اصغری مدیر آموزش و پرورش از پروژه های نیمه تمام آموزش و پرورش شهرستان بهشهر بازدید به عمل آمد تغییر کد