ContactRSS
اخبار

کد خبر : 1343 - تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 مهر 1396 - ساعت: 15:35

چاپ
کمیته ای متشکل از فرمانداری شهرداری،راه وشهرسازی،نظام مهندسی نسبت به تسهیل عبورومرور جانبازان  ومعلولین صورت گیرد

معاون فرمانداربهشهردرجلسه کارگروه مناسب سازي فضای شهری مطرح كرد:

کمیته ای متشکل از فرمانداری شهرداری،راه وشهرسازی،نظام مهندسی نسبت به تسهیل عبورومرور جانبازان ومعلولین صورت گیرد


در این جلسه مباحثی در خصوص مناسب سازی رمپ های ادارات و اماکن عمومی مواردی مطرح گردید که مقرر شد اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.

جلسه کارگروه ساماندهی و مناسب سازی فضای شهری جهت استفاده جانبازان و معلولین به ریاست محمد حامدی معاون فرماندار بهشهر و اعضای حاضر در جلسه در فرمانداری شهرستان بهشهر برگزار شد.

 

در این جلسه مقرر شد شهرداری های سه گانه (بهشهر،رستمکلا،خلیل شهر)نسبت به اصلاح هندسی بلوار،جمع آوری سازه های سبک و داربست از معابر شهری اقدامات لازم به عمل آید.

ضمنا در این جلسه مباحثی در خصوص مناسب سازی رمپ های ادارات و اماکن عمومی مواردی مطرح گردید که مقرر شد اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.

 

ضمنا در پایان این جلسه مقرر گردید کلیه ساختمان های عمومی اعم از تجاری،اداری،تحت نظارت کمیته ای متشکل از فرمانداری شهرستان(ریاست کمیته) و شهرداری،راه و شهرسازی،نظام مهندسی (اعضای کارگروه) نسبت به تسهیل عبور و مرور جانبازان و معلولین اقدامات لازم صورت گیرد. 

 

 

 دیدگاه شما در مورد : کمیته ای متشکل از فرمانداری شهرداری،راه وشهرسازی،نظام مهندسی نسبت به تسهیل عبورومرور جانبازان ومعلولین صورت گیرد

کمیته ای متشکل از فرمانداری شهرداری،راه وشهرسازی،نظام مهندسی نسبت به تسهیل عبورومرور جانبازان  ومعلولین صورت گیرد تغییر کد