ContactRSS
اخبار

کد خبر : 1119 - تاریخ انتشار : شنبه 12 فروردین 1396 - ساعت: 14:07

چاپ
فرماندار بهشهر از دلسوزان و نخبگان شهری و روستایی که خود را برای رقابت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نامزد کردند تشکر کرد

فرماندار بهشهر از دلسوزان و نخبگان شهری و روستایی که خود را برای رقابت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نامزد کردند تشکر کرد


سجادی بیان کرد : شوراها، پارلمان های محلی با کارکردهایی فراوان در مسیر توسعه و پیشرفت شهر و روستا است که امیدواریم با شرکت این نخبگان دلسوز ، شاهد شکل گیری شوراهایی قدرتمند و قوی باشیم

فرماندار شهرستان بهشهر از دلسوزان و نخبگان شهری و روستایی که خود را برای رقابت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نامزد کردند تشکر کرد.

 

سیدخالق سجادی اظهار کرد : رشد و پیشرفت شهر نیازمند بهره گیری هر چه بیشتر و بهتر از اندیشه های نخبگان است که حضور پرتعداد فرهیختگان ، نوید بخش تشکیل شوراهایی قدرتمند و با درایت است.

 

سجادی بیان کرد : شوراها، پارلمان های محلی با کارکردهایی فراوان در مسیر توسعه و پیشرفت شهر و روستا است که امیدواریم با شرکت این نخبگان دلسوز ، شاهد شکل گیری شوراهایی قدرتمند و قوی باشیمدیدگاه شما در مورد : فرماندار بهشهر از دلسوزان و نخبگان شهری و روستایی که خود را برای رقابت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نامزد کردند تشکر کرد

فرماندار بهشهر از دلسوزان و نخبگان شهری و روستایی که خود را برای رقابت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نامزد کردند تشکر کرد تغییر کد