ContactRSS
تکریم ارباب رجوع

1- شیوه نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از مصرف کنندگان

دانلود

 

2-دستورالعمل اجرایی ماده 6 قانون حمایت از مصرف کنندگان

دانلود

 

-----------------------------------------------------------------------------

3- شرح خدمات و وظایف سازمانی فرمانداری شهرستان بهشهر

 

عنوان پست سازمانی : کارشناس اموراجتماعی، انتخابات و شوراهای اسلامی

شرح وظایف :

1- بررسی و نظارت بر بهبود نیازهای بهداشتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بخش.

2- مطالعه و بررسی شناخت و تعیین نیازمندی از نظر تسهیلات رفاهی بخش.

3- انجام امور کشوری و مدنی.تهیه و جمع آوری اطلاعات لازم درباره شناخت بخش.

4- رسیدگی به امور بیماران خاص بخش.

5- تشکیل هیأت اجرایی، نظارت و سرکشی بر شعبه های ثبت نام و اخذ رأی.

6- بررسی وضعیت نقاط مختلف بمنظور آمادگی مردم برای انتخابات در سطح بخش.

7- نظارت بر مصوبات شوراها.

8-   تشکیل هیأت حل اختلاف بخش در صورت لزوم.

9-   نظارت بر عملکرد دهیاری ها.

10-   انجام سایر امور مربوط طبق دستور مافوق.

 

عنوان پست سازمانی : کارشناس اقتصاد کشاورزی

شرح وظایف :

1-انجام امور مربوط به ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه شهرستان، تشکیل جلسات اضطراری و عادی ستاد حوادث شهرستان، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات آن.

2- انجام امور مربوط به کمیته مشورتی شورای ترافیک شهرستان، تشکیل جلسات شورا و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات آن .

3- انجام وظایف مربوط به مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل عمومی(درون شهری و برون شهری) و پیگیری امورات مربوط به صدور و تحویل کارت سوخت آژانس ها و مسافربرهای خطی بین راهی.

4- حضور در جلسات شورای حمل و نقل عمومی شهرستان و انجام وظیفه محوله.

5- حضور در جلسات صندوق خسارت دیدگان بخش کشاورزی.

6-  حضور در جلسات کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان و انجام امورات مربوط به بخش کشاورزی(بیمه و سایر موارد).

7- انجام امورات مربوط به دفتر فنی.

8- تنظیم جمع بندی و ارسال گزارشات مربوط به پروژه های حوادثی شهرستان.

9-انجام سایر امور مربوط طبق دستور مافوق.

 

 

عنوان پست سازمانی : کارشناس برنامه ریزی و اموراقتصادی

شرح وظایف :

1-    نظارت و بازدید گزارش بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین

2-    انجام و پیگیری مکاتبات مربوط به ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان و مکاتبات صنایع و سرمایه گذاری های بخش صنعت و مکاتبات متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک ها از محل تسهیلات زودبازده و یا سرمایه در گردش و...

3-    پیگیری و جمع بندی مشکلات صنایع و مشکلات شهرک صنعتی.

4-    پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز و اقدامات و مکاتبات پیرامون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها.

5-    جمعبندی اقدامات پیرامون ستاد ساماندهی حرایم جاده ها و خیابان های شهری و ارسال گزارش.

6-    بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان.

انجام سایر امور مربوط به مافوق.

 

عنوان پست سازمانی : کارشناس امورسیاسی، اجتماعی و شوراها

شرح وظایف :

1-    بررسی و گزارش مسائل سیاسی حوزه بخشداری به مقام مافوق.

2-    بررسی و تهیه گزارش مربوط به پناهندگان و مهاجرین خارجی حوزه بخشداری.

3-    مراقبت در وصول گزارش در مورد نحوه زندگی و اقدام در رفع مشکلات مربوط به پناهدگان، مهاجرین در حوزه بخشداری.

4-    بررسی وضعیت تابعیت و ترک تابعیت اتباع خارجی در حوزه بخشداری.

5-    مراقبت در امورحمل و نقل و راهنمایی و رانندگی در سطح بخش.

6-     تهیه گزارش، رسیدگی و تجزیه و تحلیل مربوط به بروز حوادث و سوانح پیش بینی نشده، امورحاد و بحرانی، و پیگیری و رفع و جبران خسارت آسیب دیدگان در سطح بخش.

7-    رسیدگی به امور عشایر و اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندیهای آن در سطح بخش.

8-    انجام سایر امور مربوط طبق دستور مافوق.

 

عنوان پست سازمانی : مسئول دفتر

شرح وظایف :

1-    تهیه و تدوین تقویم برنامه سالانه فرماندار در فروردین ماه هر سال و ارائه آن به دستگاههای اجرایی ذیربط.

2-    تهیه و تدوین برنامه هفتگی فرماندار براساس تقویم سالانه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی ذیربط اول هر هفته.

3-    تدوین برنامه سالانه شرکت فرماندار در مناسبت ها(جشن ها، اعیاد، مراسم ملی و مذهبی و...) براساس تقویم رسمی کشور.

4-    تدوین برنامه سالانه سرکشی فرماندار از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و ارسال گزارش به استانداری.

5-    تدوین برنامه بازدید فرماندار از بخش ها و روستاها و پروژه های عمرانی و ارسال آن به استانداری.

6-     پاسخگویی به مراجعین و تنظیم ملاقات های مردمی با فرماندار و ارسال آن به استانداری.

7-    پیگیری برگزاری و اجرای منظم کلیه برنامه های فرماندار براساس تقویم هفتگی.

8-    یادآوری و پیگیری بموقع تعهداتی که فرماندار در جلسات بازدید و یا ملاقات داده است.

9-    پیگیری مصوبات جلساتی که به ریاست فرماندار

10-   برقراری جریان ارتباطات تلفنی و نوشتاری فرماندار با مقامات کشوری.

11-   تنظیم سریع و بموقع کلیه مصوبات، بخشنامه ها و... و ارائه به فرماندار، جمع آوری و انتقال بموقع اخبار و اطلاعات مرتبط با حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان و ارائه آن به فرماندار.

12-   انجام سایر امور مربوط به مافوق.

 

عنوان پست سازمانی : کارشناس امور شهری و روستایی

شرح وظایف :

1-تهیه اطلاعات و آمار تعداد روستاها، جمعیت و شناخت آنها در حوزه بخش.

2-بازدید و سرکشی به روستاها و کسب اطلاع از نیازمندیهای آن ها و گزارش به فرمانداری.

3-بررسی پیشنهادات شهرداری ها ی حوزه بخش و راهنمایی و ارشاد آن ها.

4-بررسی صورتجلسات شوراهای اسلامی روستاها و پیگیری مصوبات آنها.

5- بررسی و اقدام لازم در جهت تأمین آب و برق، بهداشت و بهبود و رفع خدمات روستایی.

6-  بررسی و تأمین نیازهای دهیاری ها.

7-نظارت و کنترل به نحوه توزیع کالاهای اساسی مردم در سطح و روستاها.

8- بررسی و نظارت در پیشبرد امور کشاورزی و بهبود وضع کشاورزان با همکاری مراجع ذیربط در سطح شهر و روستا.

انجام سایر امور مربوط به مافوق.

 

عنوان پست سازمانی : کارشناس اموربانوان

شرح وظایف :

1- جمع آوری اطلاعات جهت بررسی و پیگیری مسائل و معضلات بانوان.

2- کمک در تدوین برنامه های فرهنگی و اجتماعی بانوان در زمینه های مختلف باتوجه به روحیه، سنت ها و بافت قومی شهرستان.

3- بررسی مشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی، رفاهی و فرهنگی و ارائه گزارش های مربوطه.

4- انجام بررسی ها و همکاری های لازم با سازمان های مسئول بمنظور امکان برنامه ریزی در زمینه رفاهی بانوان و خانواده.

5- تشویق زنان به استفاده از آموزش های لازم و تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی بانوان شهرستان با همکاری سایر ارگان های ذیربط.

6-  انجام تحقیقات در مورد عادات و رسوم سنتی، مذهبی و خرافاتی، وضع اقتصادی، اجتماعی خانواده ها و تلاش در جهت آشنایی بانوان با آداب و رسوم واقعی و فرهنگ اجتماعی پویا و شناخت مسائل مربوط به زنان در سطح شهرستان.

7- جمع آوری اطلاعات جهت بررسی و پیگیری نسبت به موضوعات مربوط به بانوان که جنبه های خاص یا ویژه شهرستان را دارد.

8- بررسی و شناخت مشکلات و نیازمندی های مختلف بانوان و ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع مشکلات و نیازمندی های آنان با همکاری سایر ارگان های ذیربط.

9- تهیه و تدوین طرح هایی برای تقویت مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی.

10-   برنامه ریزی در جهت ایجاد فضای مناسب بمنظور مشارکت کلیه صاحبنظران، محققان و اندیشمندان بمنظور ارائه طرح ها و پروژه های قابل اجرا در ارتباط با موضوع بانوان.

11-   انجام مکاتبات اداری اموربانوان و ارائه عملکردها و گزارشات به استان.

انجام سایر امور مربوط طبق دستور مافوق

 

عنوان پست سازمانی : کارشناس مسئول امورسیاسی و اجتماعی فرمانداری

شرح وظایف :

1- انجام امور انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شوراها و سایر انتخابات مربوط و نظارت بر حسن اجرای آنها مطابق قوانین و مقررات.

2-انجام امور اتباع بیگانه از قبیل تحصیل، تابعیت، ترک تابعیت، بقاء تابعیت پدر و ... در حدود اختیارات و تشکیل و ارسال مدارک لازم به مراجع مربوط.

5- انجام امور مربوط به مبادلات مرزی، تعلیف احشام و ایجاد تسهیلات لازم برای مرزنشینان باتوجه به مقررات مربوط.

3-نظارت و مراقبت در اجرای کلیه وظایفی که بموجب قانون و مقررات در مورد فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی، انجمن های اسلامی و اقلیت های مذهبی از طرف کشور ابلاغ می گردد.

4- بررسی پیشنهادات مربوط به گسترش یا ایجاد واحدهای انتظامی و تهیه گزارش های لازم.

5-   همکاری با سازمان های انتظامی جهت حفظ امنیت منطقه.

6-   نظارت و مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی در حوزه شهرستان.

7-   نظارت و مراقبت در انجام کارهای مربوط به برگزاری مراسم های مذهبی و تنظیم شعائر اسلامی و اعیاد و جشن ها و پذیرایی های فرمانداری.

8-   شرکت در مراسم رسمی و تشریفات مسافرت شخصیت های سیاسی و مذهبی.

9-   شرکت در جلسات و کمیسون ها در ارتباط با وظایف با طبق دستور.

10-   تهیه گزارش های ادواری از اوضاع سیاسی، اجتماعی و انتظامی حوزه فرمانداری و ارسال به استانداری.

11-   مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی، اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مؤسسات حمل و نقل.

12-   جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و همکاری و بررسی و پیشنهادات و تهیه گزارش مربوط به تأسیس یا گسترش واحدهای انتظامی و رسیدگی به شکایات مردم و سازمان ها از این واحدها.

13-   انجام امور دبیرخانه ای شورای تأمین امنیت و شورای اداری و پیگیری مصوبات.

14-   وضع مقررات انتظامی در امور کشاورزی، اوضاع اجتماعی، حفظ اموال عمومی و آثار ملی در سطح شهرستان ها و نظارت در حفظ ابنیه باستانی.

15-   تهیه و ابلاغ دستوراعمل های اجرایی در اجرای وظایف واحدهای اجرایی که بنحوی با مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها.

16-   انجام تحقیقات لازم در مورد شکایات و درخواست های واصله در زمینه مبادلات (شرایط احراز سکونت)

17-   نظارت و مراقبت در امور مربوط به اماکن عمومی براساس مقررات و آئین نامه های مربوط.

18-   بررسی و تهیه گزارش مربوط به پناهدگان، مهاجرین و آوارگان.

انجام سایر امور مربوط طبق دستور مافوق.